سفر های تبليغی

 ( مجموعه سفرهای شهيد نواب صفوی با همراهی برخی از يارانش به منظور تبليغ و معرفی گروه فدائيان اسلام و اهداف مبارزاتی آنها .  اين سفرها  در دومقطع به وقوع پيوسته است)

 

 

سفرهاي تبليغي از سال 1325 تا پايان سال 1327  

پس از تاسيس جمعيت فدائيان اسلام و اعدام انقلابي كسروي نواب صفوي به منظور جذب جوانان مذهبي و سازماندهي آنها انجام تبليغات ديني و عمليات مسلحانه عليه متجاوزان،  سفرهايي را به نقاط مختلف ايران آغاز نمود. رهبر فدائيان اسلام در اين زمان از شهر مقدس مشهد به سوي شهرهاي گرگان، مازنداران، رشت،  قزوين، زنجان، كرمانشاه، مرزخسروي، و بالاخره به نجف رفت. سيد مجتبي پس از بازگشت از نجف اشرف به آذربايجان غربي عزيمت نمود، تا بلكه بتواند با سران عشاير و ايلات عهد و پيمان ببندد، كه در پيشرفت جنبش مذهبي فدائيان اسلام و جمعيتهاي ديني جامعه عليه لامذهبي‌ها و مفاسد اجتماعي در رژيم پهلوي موثر باشد. دستاورد سفر نواب به آذربايجان غربي و ديدار وي با برخي از علما بزرگان عشايرو ايلات منطقه، جلب حمايت آنها از اقدامات وي و جمعيت فدائيان اسلام بود.

سفر به مرزهاي شرقي تا وركش طالقان: شهيد نواب صفوي در سال 1326ه.ش به همراه سيد عبدالحسين واحدي و سيد حسين امامي به نواحي شرفي كشور رفت. مقصود وي از اين سفر نيز ملاقات با سران ايل هزاره، در مرز ايران و افغانستان، در راستاي پيشبرد اهداف اسلامي اين جمعيت بود. نواب اعتقاد داشت چون ايل هزاره از شيعه‌هاي متعصب و مذهبي است مي‌تواند از توان و نيروي جوانان مسلمان اين ايل در جهت نيل به مقصود اسلامي خويش بهره جويد. در اين سفر، رهبر فدائيان اسلام با نزديكان صولت السلطنه (رئيس ايل هزاره) ديدار نمود و توانست اختلافات ديرينه ميان دو ايل بزرگ توپكاللو و زعفرانلو كه نزديك بود به درگيري خونيني بين دو ايل بينجامد، با متانت و تدبير صحيح حل كند. پس از اين اقدام نواب به همراه يارانش براي ديدار و گفتگو با علماي شهرتربت جام به آنجا رفت و با يك قاضي بزرگ اهل تسنن مذاكراتي انجام داد و تلاش وسيعي در جهت نزديكي اهل تسنن و تشيع منطقه به كار برد. پس به طيبات (تايباد)، منطقه‌اي در مرز ايران و افغانستان عزيمت نمود، تا شناخت بيشتري نسبت به ايل هزاره پيدا كند. اما موفق نشد، به افغانستان برود. وي پس از مراجعت به مشهد مقدس عازم شهر نيشابور گشت. در اين منطقه نيز بيش از هزار نفر از سادات محل با وي بيعت كردند تا در مبارزات مذهبي سياسي عليه بي‌عدالتيهاي دولت، وي را ياري رسانند. مدتي پس از بازگشت رهبر فدائيان اسلام از سفر خراسان، نامه‌هاي شكوه آميزي از سوي طلاب مازندراني به دستش رسيد. آنان از تبديل مدرسه علوم دينيه به مدرسه دخترانه كه در زمان رضاشاه صورت گرفته بود، شكايت داشتند نواب نيز به همراه سي‌نفر از اعضاي فدائيان اسلام عازم شهر ساري شد، و در آنجا پس از يك سخنراني طولاني دستگير و 11 روز زنداني گشت. با اعلام خبر دستگيري نواب صفوي، سيد عبدالحسين واحدي، بلافاصله به شهر ساري عزيمت نمود، و با تلاش بي‌وقفه توانست وي را آزاد نمايد. رهبر فدائيان اسلام در راه بازگشت به تهران با آيت الله كوهستاني نيز در بهشهر مازندران ملاقات كرد. وي در همين دوران براي انجام تبليغات ديني سفري دوماهه به همراه سيد عبدالحسين واحدي به وركش طالقان از توابع شهرستان قزوين داشت كه به دليل ايراد سخنراني پيرامون ماهيت ضد ديني حكومت، مورد تعقيب شهرباني قرار گرفت و به تهران بازگشت

 سفر به استان لرستان نواب صفوي در سال 1327ه.ش به همراه سيد عبدالحسين واحدي به استان لرستان سفر نمود و با افراد سرشناس آنجا ملاقاتهايي انجام داد. سپس عازم شهر شيراز شد و با حاج سيد نورالله شيرازي اولين كسي كه بعد از شهادتش از او حمايت كرد، ملاقات و گفتگو نمود.

 

سفرهای تبليغی سالهای 1331و 1332    

سفر به قم: نواب صفوي پس از آزادي از زندان در چهاردهم بهمن ماه سال 1331ه.ش پس از اتمام مراسم استقبال به دعوت سي نفر از اعضاي فدائيان اسلام شهر قم جهت زيارت مرقد حضرتمعصومه (س) و ديدار علما و مراجع و مردم عازم شهر قم شد. بيش از پانصد نفر از اعضاي فدائيان اسلام و هوادارانش تا سي كيلومتري ورودي شهر قم، با اتوبوسي به استقبال وي شتافتند، و با ورود به شهر با اشعار زنده باد آيت الله بروجردي به حرم حضرت معصومه(س) وارد شدند. نواب پس از زيارت،  در صحن حرم،  پيرامون تعاليم عاليه اسلام به سخنراني پرداخت،  سپس به منزل سيد عبدالحسين واحدي رفت و روز بعد در مسجد امام براي طلاب علوم ديني و طبقات مختلف مردم سخنان مشروحي در باب وضعيت فرهنگي كشور در دوره رضاشاه و پسرش ايراد نمود. رهبر فدائيان اسلام در آن روز به ديدار مراجع و علماء قم از جمله:‌ آيت الله مرعشي نجفي ، شيخ ريحان الله ، آيت الله شريعتمدار رفت و درحاليكه در تمام مدت تحت نظر مامورين بود،  به تهران بازگشت.

سفر به كاشان: نواب صفوي در روز 5 اسفند ماه سال 1331ه.ش به دعوت مجاهدين اسلام كاشان و به اتفاق خليل طهماسبي و تعداد ديگري از اعضاي فدائيان اسلام، به اين شهر سفر نمود. نواب از روستاي راوند تا خود شهر مورد استقبال هوادارانش قرار گرفت، و از زمان ورودش به كاشان در مجامع مهم مانند مسجد گذر باباولي، مسجد بالابازار و ... در خصوص مسائل سياسي، به سخنرانيهاي تبليغي ارشادي پرداخت و در نهم اسفندماه به تهران بازگشت.

سفر به مشهد: رهبر فدائيان اسلام در فروردين ماه سال 1332ه.ش به همراه سي نفر از اعضاء اين جمعيت عازم شهر مقدس مشهد گشت. او در طول مسير در شهرستانهاي سمنان،  دامغان،  سبزوار و نيشابور توقف نمود، و در تمام اين شهرها مورد استقبال قرار گرفت. سخنراني در مسجد سلطاني سمنان توزيع روزنامه منشور برادري و سخنراني در محل هئيت صاحب الزمان (عج) نيشابور از فعاليتهاي رهبر فدائيان اسلام در اين شهر بود. با ورود نواب صفوي به شهر مشهد و اقامتش در مهديه شور و شعف خاصي در ميان هوادارانش ايجاد شد. او ضمن سخنراني در جمع ملاقات كنندگان در مهديه، از مدارس و حوزه هاي علوم ديني اين شهر بازديد كرد و براي طلاب آنجا سخنراني نمود. سپس به ديدار برخي از علما شهر از جملهشيخ غلامحسين تبريزي شتافت. در اين سفر نواب، كربلايي محمد كاظم كريمي (نابينايي كه به صورت معجزه آسا حافظ قرآن شده بود)را به همراه خود برد، تا وي را به عنوان شاهدي بر حقانيت دين به همه معرفي نمايد.


منبع: جمعيت فدائيان اسلام و نقش آن در تحولات سياسي و اجتماعي آن