نواب پس ازنواب (صفحه 2)
( بررسي رخدادها و  سرگذشت خانواده , ازروزهاي پس از شهادت شهيدنواب تاكنون )

  قا فله پس از قا فله سالار

     فاطمه سادات نواب صفوی
                                      زهرا سادات نواب صفوی
                                                                      صديقه سادات نواب صفوی

    

فاطمه سادات زمان شهادت پدر 5 سال بيشتر نداشت، زمان ميگذشت و او بايد به مدرسه ميرفت، اما چون نواب با رژيم مخالف بود، براي فرزندانش شناسنامه نگرفته و آنها از تحصيل محروم شدند. ولي اراده «منيره سادات» قوي‌تر از ضوابط حكومت پهلوي بود، تا آنجا كه با استفاده از نفوذ پدر توانست فرزندانش را در مدرسه ثبت نام نمايد و براي آنها شناسنامه‌اي با نام خانوادگي «ميرلوحي» بگيرد. روزها گذشت و فاطمه سادات با تمام تهديدهاي رژيم و خطرات جاني كه به دنبالش بود، توانست ديپلم خود را بگيرد. اولين فرزند نواب پس از اخذ مدرك ديپلم با فرزند عمه مادر خويش «سيد ابوالحسن فاضل رضوي» ازدواج نمود، و چون همسرش مخالف رژيم شاه بود، رژيم شاه او را به روستاي «بافتان» از توابع شهرستان زاهدان تبعيد كرد.

فاطمه سادات و سيد ابوالحسن قدم در روستا نهادند، زمان اذان بود. سيد بر روي بام مسجد رفت : «الله‌اكبر، الله‌اكبر» مردم روستا متعجب از خانه‌ها بيرون آمدند؛ «اين كيست كه پس از سالهادر اين روستا اذان ميگويد.» اين زوج جوان 7 سال در اين روستا كودكان را آموزش دادند، تا اينكه فاطمه سادات بيمار شد، او را به مشهد بردند، «مالاريا» ديگر براي او نيرويي نگذاشته بود، در آخرين لحظات پزشكان علت بيماري او را دريافتند و فاطمه پس از مدتي بهبود يافت.سپس به يكي از روستاهاي «جهرم» از توابع استان فارس رفت. او پس از اينكه دوران تبعيدش به اتمام رسيد، به تهران بازگشت و در منزل پدربزرگ مرحومش (نواب احتشام رضوي) سكونت كرد،  فاطمه سادات تشنه علم بود، اما به دليل ممانعت رژيم از ورود او به دانشگاه اين تشنگي روز به روز بيشتر مي شد. به همين دليل به خارج از كشور مهاجرت نمود و موفق به اخذ مدرك مهندسي كامپيوتر گشت، سيد ابوالحسن نيز توانست، مدرك مهندسي ماشين آلات صنعتي را از همانجا بگيرد. سرانجام فاطمه سادات به همراه «  ام‌هاني »  دختر كوچكش در سال 1357 به ايران بازگشت، و مجدداً براي ياري مردم لبنان شتافت. فاطمه سادات در لبنان در اغلب فعاليتهاي چريكي در كنار دكتر چمران قرار داشت. دو سال بعد همسر وی در منطقه کردستان به ديدار جانان شتافت اما فاطمه السادات دلاورانه در کنار رزمندگان خمينی کبير با روح بزرگی که از پدر به ارث برده بود به دفاع از حريم مقدس کشورش پرداخت(1) و با خون پاک سيد ابوالحسن پيمان بست که تا زمان جاری است راه حق را بی رهرو نخواهد گذاشت و براين پيمان همچنان تاپای جان ايستاده است .


1- فاطمه السادات تنها زنی بود که در عمليات بيت المقدس و آزادی خرمشهر حضورداشت - وی هم اکنون مسئول موسسه فرهنگی شهيد نواب صفوی  می باشد.

منبع :مصاحبه با  فاطمه السادات نواب صفوی

 

 

   

زهرا سادات نواب صفوي در سال 1332 ه. ش در آغوش سيد مجتبي جاي گرفت، و نواب نام او را در صفحه اول قرآن خاندانش ثبت نمود، او سه سال بيشتر نداشت كه از دست دادن پدر شانه هاي كوچكش را لرزاند، و از ترس مأموران ساواك بر آغوش امن مادر پناه برد، زهرا سادات پس از شهادت پدر به همراه خانواده به يكي از روستاهاي نيشابور رفت و دوران كودكي و نوجواني را در اين شهر سپري نمود. ترس از مأموران رژيم باعث شد، او پس از اتمام دوره دبستان نتواند، تحصيلات خود را ادامه دهد.(1) وي در اوايل سال 1350 ازدواج نمود. در حال حاضر بانون زهرا سادات نواب صفوي مشاور حوزه علميه بندرعباس است و همسرش مدير دفتر دادگستري اين شهر مي باشد.


1- وي پس از ازدواج تحصيلات حوزي خود را تكميل نمود.

منبع: مصاحبه محقق با خانم ام هانی فاضل رضوي

 

 

    

سال 1335 ه . ش مدت كوتاهي پس از شهادت «سيد مجتبي نواب صفوي» فرزند كوچكش با صداي گريه اي خون انگيز قدم به  عرصه گيتي نهاد، و بي تابانه با دستان نحيفش به دنبال آغوش پدر گشت، مادر نام او را در شناسنامه «معصومه سادات» گذارد، ولي بنابر سفارش سيد مجتبي او را «صديقه سادات» صدا زد . صديقه سادات دوران كودكي و نوجواني را در منزل نواب احتشام رضوي (1) سپري كرد و در سن 17 سالگي در حاليكه كلاس دوم دبيرستان را تازه به پايان رسانده بود، به نزد مادر رفت. او در اين شهر تحصيلات حوزوي خود را آغاز نمود و در سال 1352 ه.ش ازدواج كرد اكنون بانو صديقه سادات نواب صفوي در حوزه علميه «مشهد مقدس» مشغول فعاليت مي باشد. همسر ايشان نيز با مدرك فوق ليسانس رايانه رئيس بخش رايانه «دانشگاه فردوسي مشهد» است.


1-پدر جد مادري

منبع: مصاحبه محقق با خانم ام هانی فاضل رضوی