آئين نقابت
آيين نقابت همزباني با خورشيد و همدلي با سادات بود، كه رسيدگي به امور سلالة پيامبر (ص) از وظايف اصلي آن به شمار مي رفت. بزرگداشت فرزندان فاطمه (س) درسي بود كه نواب از علامه اميني آموخته بود،‌آغاز راهي كه خوشنودي رسول الله را به همراه داشت و نواب احياگر اين آئين در ايران شد. او در اوج جواني رهبري سادات را بر عهده گرفت و نامش با عنوان نقيب مزين گشت.
نواب از همان روزهاي نخست طلبگي، در اين مسأله بسيار تأمل كرد كه چون سادات مادري مانند فاطمه زهرا (س) نور چشم رسول ا... (ص) و پدري همچون فاتح خيبر اميرالمؤمنين علي (ع) دارند؛ اظهار علاقه و محبت به آنان واجب است؛ احترام به سادات، اجر رسالت پيامبر اكرم (ص) در طول 23 سال و نتيجه زحمات بي شائبه اين حضرت براي مردم جهان مي باشد، فضيلت و تقواي سادات نيز سبب قوت گرفتن اين دوستي گشت؛ سيد مجتبي بار ديگر استدلال ساده خود را در ذهن مرور كرد: «چگونه است كه ما به حكم وجدان، دوستي با كسي كه پدرش به ما كمك نموده را، كاري پسنديده مي شماريم، ولي اظهار علاقه به فرزندان پيامبر (ص) كه عطر آن بزرگ را در سينه به يادگار برده اند، ‌روا ندانيم.» او در آغاز ورود به حوزه با اين فرهنگ آشنا شد كه دفع ظلم از سادات و زيارت آنها در زمان حيات و ممات و خوشحال نمودن آنان ازمعارف اسلامي است؛ به همين دليل هنگام ورود به ايران ياراني را براي اجراي هدف الهي خود معين نمود كه همگي از سبط پيامبر اكرم (ص) بودند: 1- سيد عبدالحسين واحدي 2- سيد محمد واحدي 3- سيدحسين امامي 4- سيد هادي ميرلوحي (برادر نواب صفوي) 5- سيد هاشم حسيني 6- سيد محمدعلي لواساني  .
هنگامي كه در اين راه تصميم به انتخاب فردي به عنوان جانشين گرفت؛ سيد محمود نريمان را برگزيد. نواب در اين راه پرتلاش و متبرك از علماء گرانقدري مدد جست.
1-  آيت ا... حاج آقا سيد حسين قمي 2- آيت ا... سيد محمد تقي خوانساري 3- آيت ا... سيد صدرالدين صدر 4- آيت ا... سيد محمود حجت 5- آيت ا... سيد ابوالقاسم خوئي 6- آيت ا... سيد ابوالقاسم كاشاني 7- آيت ا... سيد اسدا... مدني 8- آيت ا... سيد هادي ميلاني 9- آيت ا... سيد محمود طالقاني 10- آيت ا... سيد حسين بروجردي 11- آيت ا... سيد روح ا... الخميني
نواب هنگام ملاقات با هر مرد «سيدي» او را با عبارت «پسرعمو» مورد خطاب قرار داده،‌ و براي اصلاح امور ديني و دنيوي او تلاش مي نمود. علاقه بحث و مناظره وي با كسروي جهت هدايتش به صراط مستقيم و در نهايت اجراي حكم الهي در مورد او بيانگر ادب و احترام نواب نسبت به سادات فاطمه (س) بود، اين عشق ورزي به خاندان رسالت سبب تلاش براي آزادي آيت ا... كاشاني از زندان و رها نمودن ايشان از تبعيد گشت.

منبع: کتاب سفير سحر

 

 

آيين نقابت همزباني با خورشيد و همدلي با سادات بود، كه رسيدگي به امور سلالة پيامبر (ص) از وظايف اصلي آن به شمار مي رفت.