معاصرين نواب

 

 

در اين قسمت شما دوست عزيز را با شخصيتهای مطرح هم عصر با شهيد نواب صفوی و گروه فدائيان اسلام  آشنا خواهيم کرد که هر کدام از اين شخصيتها حضور موثری با توجه به موقعيت ومنصب خود در آن زمانه خاص داشته اند.

ما در اينجا به معرفی اجمالی اين شخصيتها می پردازيم