معاصرين نواب

 

شيخ محمد تهراني

شيخ محمد تهراني در سال 1282 ه. ش در شهر همدان چشم به جهان گشود. وي سالهاي كودكي تا جواني را در ايران سپري كرد و در سن 25 سالگي به نجف اشرف جهت تكميل تحصيلات ديني خود عزيمت نمود . زمانيكه نواب صفوي قبل از اعدام انقلاب کسروي به نجف رفت،  به جرگه شاگردان آيت الله شيخ محمد تهراني پيوست و سه سال در خدمت وي تلمذ نمود . ايشان بعد از شهريور 1320 ه.ش به تهران بازگشت و هيئتي به نام قائميه تشكيل داد كه از هيئت هاي مهم و معروف تهران شد. آيت الله تهراني در دوره پاياني حكومت دكتر مصدق دستگير گشت ، اما پس از كودتاي 28 مرداد از زندان آزاد گرديد.

منبع: بيست سال تكاپوي اسلام شيعي در ايران