معاصرين نواب

 

آيت الله حاج محمد حسن طالقاني

آيت الله حاج محمد حسن طالقاني در روستاي طالقان چشم به جهان گشود و در سن 12 سالگي به همراه پدرش براي ادامه تحصيل در علوم ديني به تهران رفت و پس از به پايان رساندن علوم صرف و نحو براي تكميل تحصيلات خود عازم اصفهان شد, وي در سال 1294 به تهران بازگشت و در مدرسه دارالشفاء به تدريس پرداخت و پس از مدتي با صبيه مكرم آيت الله صدر ازدواج نمود. آيت الله حاج محمد حسن طالقاني از ابتداي اقامت خود در تهران در نشر احكام اسلامي كوشيد. قبل از رسمي شدن محضرها در ايران محضر شرعي ايشان بر تمام محضرهاي شرعي مقدم بود. ساختمان شبستان و سقف هشتگانه و بناي مسجد خيابان اكباتان از آثار اين مرد بزرگ است. زمانيكه نواب صفوي براي اعدام كسروي به ايران بازگشت, ايشان 400 تومان براي خريد اسلحه به نواب داد و در چند مورد رهبر فداييان اسلام را ياري نمود. اين عالم بزرگوار در سال 1328 هجري شمسي دار فاني را وداع گفت. پيكر مطهرش با ناله و شيون چند هزار جمعيت به خاك سپرده شد.


منبع : روزنامه نبرد ملت