معاصرين نواب

 

آيت الله صدر

آيت الله سيد صدرالدين صدر در سال 1302ه.ق در ميان خاندان بزرگ صدر از فرزندان سيد صدرالدين عاملي چشم به جهان گشود، و بعد از ورود به حوزه علميه با دختر آيت الله آقا حسين قمي ازدواج نمود وي مدت‌ها در مشهد زندگي مي‌كرد، سپس به قم مهاجرت نمود و تدريس خارج را برعهده گرفت. عمدتا فدائيان اسلام مقلد اين روحاني بزرگوار بودند و ايشان نيز هميشه تصميمات و اقدامات نواب صفوی را تائيد می نمود .سرانجام آيت الله صدرالدين صدر در سال 1332 درگذشت.. مزار ايشان در مسجدي در جوار حرم حضرت معصومه (س) در كنار آرامگاه حاج عبدالكريم حائري قرار دارد.


منبع:‌ بيست سال تكاپوي اسلام شيعي در ايران