معاصرين نواب

 

محمد علي رجايي

محمد علي رجايي در سال 1362 ه.ش در شهر قزوين متولد شد. او در دوران كودكي پدرش را از دست داد و در دوران نوجواني براي تأمين معاش خانواده به تهران رفته و در بازار آهن فروشها مشغول به كار شد. پس از مدتي با اتمام تحصيلات ششم ابتدايي به استخدام نيروي هوايي درآمد1 و در حاليكه 18 سال بيشتر نداشت, همزمان با اعدام انقلابي رزم‌آرا به جرگه فداييان اسلام پيوست. محمد علي رجايي در سال 1346 به عضويت هيأتهاي مؤتلفه درآمد و راه سيد مجتبي نواب صفوي و يارانش را ادامه داد. رجايي  در سال 1359 در كابينه بني صدر به عنوان نخست وزير فعاليت داشت و پس از بركناري او در سال 1360 با راي اكثريت مردم به نخست وزيري رسيد.

سرانجام رييس جمهور صادق ايران در تاريخ 8/6/1360 پس از سالها تلاش براي ائتلاي نام قرآن و اسلام توسط منافقين به شهادت رسيد.

منبع:‌ روزنامه جمهوری اسلامی

راي آشنايي بيشتر بازندگي شهيد به پايگاه اطلاع رساني صبح www.sobh.org مراجعه نمائيد نمائيد.

1- 5 سال بعد استعفا داد و در وزارت آموزش و پرورش استخدام شد.