معاصرين نواب

 

مرتضي نيك نژاد

مرتضي نيك نژاد (نثاري نيك نژاد) در سال 1321ه.ش چشم به جهان گشود. دوران كودكي را در جمع خانواده‌اي  مذهبي به پايان رساند و پس از اتمام دوره ابتدايي به كار در مغازه كفش فروشي پرداخت. مرتضي كه جواني پرشور و انقلابي بود، پس از آشنايي با رضا صفار هرندي در جلسات ديني حجه الاسلام حاج شيخ علي اصغر هرندي با آقايان اماني و بخارايي ملاقات نمود. پس از مدتي اين چهار تن به هياتهاي موتلفه پيوستند و بعد از اينكه امام (ره) به تركيه تبعيد شد طي يك عمليات مسلحانه حسنعلي منصور نخست وزير وقت را اعدام انقلابي نمودند. او كه به پيروي از فدائيان اسلام مبارزات خود را آغاز كرده بود، توسط ماموران حكومت پهلوي دستگير و روانه زندان گشت، در زمان تشكيل دادگاه نيك نژاد در حاليكه به علت بيماري شديد بر روي نيمكت دراز كشيده بود، حكم اعدام خود را شنيد و با لبخندي بر لب پذيراي آن گشت. سرانجام يكي ديگر از پيروان سيد مجتبي نواب صفوي به نام مرتضي نيك نژاد در سحرگاه بيست و ششم خرداد ماه سال 1344 به حكم بيدادگاه ستم شاهي به علت اعدام انقلابي منصور در حاليكه نام الله را بر لب داشت، شهد شيرين شهادت را نوشيد. پيكر پاكش در ابن بابويه به خاك سپرده شد.


منبع: يادنامه شهداي 57

براي آشنايي بيشتر بازندگي شهيد به پايگاه اطلاع رساني صبح www.sobh.org مراجعه نمائيد

.