معاصرين نواب

 

سيد هادي ميرلوحي

سيد هادي ميرلوحي در سال 1314 در محله خاني آباد تهران چشم به جهان گشود. سيدهادي برادر كوچك سيد مجتبي همانند او دوران كودكي و نوجواني را تحت تربيت دائي بزرگش سپري نمومد. او تحصيلاتش را در مدرسه صنعتي آلمانيها به پايان رساند و پس از آن به عضويت فدائيان اسلام در آمد. زمانيكه ايشان بدليل مبارزات سياسي در شمال كشور مخفي بودند، با دختري مؤمنه و با تقوا به نام صفيه ازدواج نمودند،  سيد هادي همزمان با دستگيري شهيد نواب صفوي به 6 سال زندان محكوم گشت و مدتي بعد با عفو مشروط آزاد شد . او مجبور بود، هر ماه خود را به ساواك معرفي نمايد، و همزمان در مدرسه ملي مشغول فعاليت شد. سيد هادي پس از اعدام انقلابي منصور مجدداً دستگير گشت و تحت بازجويي قرار گرفت، اما زماني كه به خانه بازگشت به علت ضرب و شتم مأموران توان جسمي خود را براي هميشه از دست داد و در سال 1359 در گذشت . از وي چهار فرزند به يادگار مانده است.


منبع: مصاحبه محقق با خانم ام هاني فاضل رضوي