معاصرين نواب

 

آيت الله كاشاني

سيد ابوالقاسم كاشاني در سال1264 ه.ش در تهران چشم به جهان گشود. وي در سن 14 سالگي به همراه خانواده به نجف اشرف مهاجرت كرد و تحصيلات علوم ديني خود در آنجا ادامه داد. با آغاز انقلاب مردم عراق عليه استعمارگران انگليس در سال (1920 م 1298 ه.ش) آيت الله كاشاني به آنان پيوست و پس از شكست انقلابيون به ايران گريخت. تا اينكه در سال 1322 ه.ش توسط متجاوزان انگليسي در ايران دستگير و شانزده ماه زنداني گرديد. ايشان به بهانه  ترور ناموفق شاه توسط ناصر فخرايي بدليل سابقه فعاليتهاي سياسي به فلك الافلاك (1) تبعيد گشت، اما به دليل اجتماع فدائيان اسلام و حمايت آنان از اين روحاني گرانقدر به لبنان تبعيد گرديد و در تاريخ 20/3/1329 به عنوان نماينده تهران در مجلس شانزدهم انتخاب گرديد. به ايران بازگشت و تلاش فراواني جهت ملي شدن صنعت نفت ايران به عنوان رهبر مذهبي در كنار مصدق انجام داد. همزمان با ملي شدن صنعت نفت آيت الله كاشاني به دليل اختلاف با اعضاي حزب خانه نشين شد و بعد از کودتای 28 مرداد1332 مجددا به فعاليت سياسی روی آورد و  عليه کنسرسيوم نفتي اعلاميه‌اي صادر نمود. وي همچنين در اين جريان به دبير كل سازمان ملل نامه‌اي نوشت. ولي بعد از مدتي در سال 1334 همزمان با اعدام شهيد نواب صفوي به جرم شركت در اعدام انقلابيرزم آرا دستگير و تا آستانه اعدام پيش رفت. اما با دخالت آيت الله بروجردي از زندان آزاد گشت. سرانجام اين روحاني مبارز در سوم اسفند ماه سال 1340 ه.ش چشم از جهان فرو بست و در صحن حضرت عبدالعظيم (ع) به خاك سپرده شد.


1- منطقه اي بد آب و هوا حوالي شهر قزوين است.

منبع: خاطرات محمد مهدي عبدخدايي