معاصرين نواب

 

 سيد حسين امامي

سال 1303 در جنوب شهر تهران فرزندي از سلالة پاك خاندان پيامبر اكرم (ص) چشم به جهان گشود. سيد حسين  دوران كودكي و نوجواني خود را در عهد اختناق رضاخان سپري نمود تا اينكه در سال 1324 با سيد مجتبي نواب صفوي آشنا گشت و به دستور او در تاريخ 20/12/1324 در كاخ دادگستري, كسروي و همدستش حدادپور را به كيفر اعمالشان رسانده و خود راهي زندان شد. وي پس از 2 سال با تلاش پيگير نواب صفوي, و اقشار متدين مردم, آزاد گشت. سيد حسين امامي كه در بازار تهران فعاليت داشت, علاوه بر تجارت به تبليغ دين نيز مي پرداخت. او در تمام صحنه هاي مبارزاتي امت مسلمان در كنار آيت الله كاشاني و نواب صفوي حضور داشت تا اينكه براي مبارزه با ظلم و برقراري احكام اسلام در ايران در تاريخ 12/8/1327 غسل كرده و با رهبر و همرزمانش خداحافظي نمود و براي اعدام انقلابي هژير رهسپار مسجد شاه شد. پس از مرگ هژير در عرض چهار روز دادگاه محاكمه امامي تشكيل گشت و او مطالبي را مبني بر دفاع از اسلام و حقوق مسلمين بيان داشت,  سپس با كمال سربلندي به قتل هژير اعتراف كرد و در پايين پرونده خود نوشت: من آماده كشته شدن بوده و در انتظار شهادتم. دادگاه حكم اعدام سيد حسين امامي را صادر نمود و دستور داد در تاريخ 17/8/1327 در ميدان توپخانه حكم اجرا شود, دولت كه از تصميم فداييان براي نجات امامي آگاه بود, اعلام كرد كه زمان اجراي حكم به تعويق افتاده اما شبانه خيابانهاي اطراف توپخانه را به بهانه حفر چاه بسته و سربازاني را مأمور حفاظت از ميدان نمودند. ساعت 2 نيمه شب صداي آژير آمبولانس كه از خيابان فردوسي وارد ميدان توپخانه شد, سكوت را در هم شكست. چند لحظه بعد صوت دلنشين قرآن فضاي ميدان را فرا گرفت. پزشك ضربان قلب را كنترل كرد. قلب سيد حسين آرام بود. نماينده دادستان حكم را قرائت كرد.

سرانجام طناب دار قبل از سپيده دم در ميان برق سر نيزه هاي سربازان به گردن امامي انداخته شد و امامي شبانه به معراج پر كشيد و خدا بر جاي قدمهايش در آسمان ستاره هايي  قرار داد تا براي هميشه تاريخ, يادش در قلبها حك شود.

پيكر نورانبش پيش از سحرگاه توسط عمال رژيم در امامزاده حسن به خاك سپرده شد. صبح روز بعد با تلاش بسيار، فداييان اسلام پيكر سيد حسين را به ابن بابويه انتقال داده و پس از برگزاري مراسم مذهبي به سوگ عزيزشان نشستند.

اولين شهيد فداييان اسلام

سيد حسين امامي از اعضاي اصلي فداييان اسلام پس از اعدام انقلابي هژير دستگير شد. گروه فداييان اسلام تلاش خود را مبني بر آزادي يار عزيزشان آغاز نمودند. با اعلام حكم اعدام براي امامي آنها تصميم گرفتند تا در شب اجراي حكم به مأموران حمله كرده و برادر فداكار خود را آزاد كنند. با اينكه اين كار خيلي مشكل بود اما علاقه و وفاداري ايجاب مي كرد تا فداييان اسلام بار ديگر خطر كنند. شب هفدهم آبان ماه, فداييان اسلام براي نجات امامي آماده شدند, اما ناگهان جواني روزنامه بدست وارد اتاق شد و گفت: حكم به تأخير افتاده است. فداييان اسلام ناچار آن شب متفرق شدند ولي صبح روز بعد فرياد روزنامه فروشها اعدام امامي, اعدام امامي دلها را لرزاند و اشك حسرت را بر گونه ها جاري نمود. رژيم كه از تصميم فداييان اسلام مبني بر آزادسازي امامي آگاه شده بود, خبر تأخير اجراي حكم را در جرايد منتشر كرد و از غروب شانزدهم آبان ماه خيابانهاي متصل به توپخانه را به علت حفاري بست. اما در ساعت 2 نيمه شب پس از قرائت حكم توسط نماينده دادستان اولين شهيد فداييان اسلام با قلبي مطمئن در راه اسلام به شهادت رسيد.


منبع :  نواب صفوي, انديشه ها ومبارزات -  فدائيان اسلام , تاريخ عملكرد وانديشه