معاصرين نواب

 

آيت الله بروجردي

آيت الله حاج حسين بروجردي فرزند علامه حاج سيد علي طباطبايي در سال 1292 ه.ق در بروجرد به دنيا آمد. او پس از گذراندن دوره مقدمات علوم, در سن هجده سالگي به اصفهان رفت و بعد از 8 سال تحصيل رهسپار نجف اشرف شد و آنجا از محضر استادان گرانقدري همچون آخوند خراساني, علامه يزدي و ... كسب فيض نمود. آيت الله بروجردي پس از مدتي به ايران بازگشت. ايشان در زمان مبارزات نواب صفوي توسط آيت الله بدلا براي رهبر فداييان اسلام دو هزار تومان فرستاد. وي بعد از آيات ثلاث [آيت الله حجت, آيت الله صدر و آيت الله خوانساري] به مقام مرجعيت عام رسيد. سرانجام مرجع تقليد بزرگ ايران در سال 1340 هجري شمسي درگذشت.

منبع: كتاب شبنم سرخ