معاصرين نواب

 

حاج مهدي عراقي

مهدي عراقي در سال 1309 در محله پاچنار تهران چشم به جهان گشود، و از آغاز نوجواني در هياتهاي مذهبي و عزاداري ائمه معصومين(ع) شركت فعال داشت و در ضمن آن به منظور كمك به معيشت خانواده در بازار تهران كار خود را آغاز نمود. او كه با فقر و بيچارگي مردم ايران آشنا بود، مبارزات سياسي خود را از دوره نوجواني آغاز كرد و در سن 16 سالگي به عضويت شوراي مركزي فدائيان اسلام درآمد. او تا هنگام شهادت نواب صفوي در تمام عملياتها مشاركت مستقيم و غير مستقيم داشت و حتي در زمان تحصن فدائيان براي مخالفت با زنداني شدن رهبرشان به همراه ديگران به زندان رفت. حاج مهدي پس از شهادت رهبر فدائيان اسلام ازدواج نمود و در سال 1341 به اتفاق گروهي از همرزمان خود، هيئت‌هاي موتلفه اسلامي را پايه‌گذاري كرد. اعدام انقلابيحسنعلي منصور نخست وزير وقت از اولين اقدامات نظامي هيئت‌هاي موتلفه بود. مهدي عراقي پس از اين واقعه براي چندمين مرتبه روانه زندان شد و پس از سيزده سال شكنجه در زندان در سال 1355 آزاد گشت و در سال 1357 به همراه امام به پاريس رفت. وي پس از پيروزي انقلاب مسئووليتهاي مختلفي از جمله:‌ سرپرست زندان قصر، عضو شوراي مركزي، رئيس واحد اجرايي بنياد مستضعفان، عضو شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي و مديريت مالي روزنامه كيهان را بر عهده گرفت. سرانجام حاج مهدي عراقي در ساعت 19:15 روز چهارم شهريور ماه سال 1358 به همراه پسرش در خيابان زمرد تهران توسط اعضاي گروه تروريستي فرقان به شهادت رسيد.


منبع:‌ ناگفته‌ها، خاطرات مهدي عراقي