معاصرين نواب

 

محمد صادق اماني

محمد صادق اماني در سال 1311ه.ش در تهران به دنيا آمد، و آموزشهاي مذهبي را در نزد پدر و مادر متدين خويش آموخت و تحصيلاتش را تا كلاس ششم ابتدايي ادامه داد. اماني در دوره جواني با سيد مجتبي نواب صفوي آشنا شد و به گروه فدائيان اسلام پيوست. او پس از شهادت نواب صفوي بعد از چند سال سكوت به عضويت هياتهاي موتلفه درآمد و به همراه ياران همرزمش نيك نژاد، صفارهرندي و بخارايي ، حسنعلي منصور نخست وزير وقت را به هلاكت رساند. سرانجام حاج محمد صادق اماني كه سالها به مبارزه عليه رژيم پهلوي پرداخته بود، در سحرگاه بيست و ششم خرداد ماه سال 1344ه.ش به حكم دادگاه ستمشاهي به ديدار معبود خود شتافت، درحاليكه به پيروي از مراد خويش سيد مجتبي نواب صفوي فرياد الله اكبر  بر لب داشت. مزار پاك اماني در ابن بابويه قرار دارد.


منبع: يادنامه شهداي 57

براي آشنايي بيشتر بازندگي شهيد به پايگاه اطلاع رساني صبح www.sobh.org مراجعه نمائيد.

.