معاصرين نواب

 

سيد احمد کسروی

سيد احمد كسروي در سال 1269ه.ش در شهر تبريز چشم به جهان گشود. سيد احمد تحصيلات مكتب‌خانه‌اي را در زادگاهش سپري كرد، و ملبس به لباس روحانيت گرديد. سپس به مدرسه آمريكايي تبريز رفت و پس از مدتي در همان مدرسه به تدريس پرداخت. او بعد از چند سال به تهران مهاجرت كرد. و در وزارت عدليه استخدام شد، اما به دليل مخالفت با وزير دارايي از خدمت كناره گرفت و تا آخر عمر به وكالت پرداخت، وي كتب بسياري تاليف نمود وطريقت جديدي به نام پاكديني بنياد گذاشت. از جمله تاليفات وي: تاريخ مشروطه ايران، آذري زبان باستان آذربايجان، پيدايش آمريكا، در پيرامون روان، زندگاني من با ده سال در عدليه و چرا، از عدليه بيرون آمدم. شهر ياران گمنام-ديلمان، كارو پيشه و پول، در راه سياست ، تاريخ پانصد سال خوزستان،گفتاري از فصلنامه پيمان و پرچم ايران، اسلام كمونيستي در ايران پولداران، از سازمان ملل متفق به شرق، تاريخچه پير و خورشيد، حافظ چه مي‌گويد، خدا با ماست، خواهران و دختران ما، در پيرامون ادبيات، در راه سياست و سرنوشت ايران چه خواهد بود، امروز چاره چيست، راه رستگاري، زبان پاك، صوفيگري، فرهنگ چيست؟، قانون دادگري كتاب پلوتارخ، ما چه مي‌خواهيم، قيام شيخ محمد خياباني، نيك و بد، ورجاوند بنياد، مشروطه بهترين شكل حكومت و آخرين نتيجه انديشه نژاد آدمي است، در پيرامون تاريخ، شعشعيان (مدعيان دروغين امام زمان (عج)) ، تاريخچه شيرو خورشيد، تاريخچه چپوق و غليان، تاريخ 18 ساله آذربايجان بازوهاي تاريخ مشروطه ايران، شيخ صفي و تبارش در راه سياست، تاريخ پهلوي حزب توده ايران، آلودگي‌هاي توده سياست و حكومت، نادرشاه را مي‌توان نام برد. سرانجام احمد كسروي به علت اهانت به امام جعفرصادق (ع) و پيامبر اكرم (ص) توسط گروه فدائيان به هلاكت رسيد.


منبع: خاطرات عبد خدايي