معاصرين نواب

 

 محمد مهدي عبدخدايي

محمد مهدي عبدخدايي فرزند مرحوم آيت الله آقاي شيخ غلامحسين تبريزي در ارديبهشت ماه سال 1315 در مشهد مقدس چشم به جهان گشود. ده سال بيشتر نداشت كه پس از اعدام انقلابي كسروي،  در منزل خودشان با نواب صفوي آشنا گشت. او در همان زمان در جلساتي كه نواب با پدرش داشت،  شركت مي نمود. محمد مهدي در دوران نوجواني به تهران رفت، و در بازار تهران مشغول به كار شد در همان زمان به عضويت فدائيان اسلام در آمد، زماني كه رهبر فدائيان اسلام به دستور مصدق در زندان به سر مي برد ، عبدخدايي به فرمان سيد عبدالحسين واحدي مأموريت يافت تا دكتر فاطمي مشاور و رابط مصدق با دربار پهلوي را اعدام نمايد. عبدخدايي پس از اعدام انقلابي فاطمي كه تنها به مجروح شدن منجر گرديد به علت سن كم به 20 ماه زندان محكوم شد . او پس از آزادي به تحصيل علوم ديني پرداخت و در تمام فعاليتهاي فدائيان اسلام شركت نمود. پس از شهادت سيد مجتبي نواب صفوي، تحت تعقيب مأموران رژيم قرار گرفت و پس از دستگيري به 8 سال زندان محكوم گرديد ، كه 4 سال آن را در زندان برازجان گذراند. وي پس از مدتي ازدواج نمود و در زمان اوج مبارزات توفنده مردم عليه رژيم پهلوي به جرگه مبارزان پيوست . محمد مهدي عبدخدايي در سال 1358 نشريه منشور برادري را مجدداً به چاپ رساند و اينك به عنوان صاحب امتياز اين نشريه و استاد دانشگاه مشغول فعاليت مي باشد.


منبع: خاصرات عبد خدايي